KSHS, s.r.o., r.s.p.

Komunálne služby Horná Súča, s. r. o., registrovaný sociálny podnik podniká v zmysle zákona  č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Našou motiváciou je zlepšiť ekonomickú situáciu a sociálne postavenie občanov. Občanov, ktorí sa nachádzajú v núdzi v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti. Ľudí bez pracovných návykov a sťaženého uplatnenia občanov so zdravotným postihnutím. Snažíme sa vytvárať nové pracovné miesta. Našimi zamestnancami sú práve tieto skupiny ľudí, aby sa mohli bez problémov dostať na pracovný trh. Vytváraním pracovných miest sa snažíme o znižovanie nezamestnanosť v obci a blízkom okolí. Chceme vybudovať  prostredie pre využívanie a uplatnenie pozitívneho individuálneho potenciálu občanov, ktorí nevedia ako uplatniť svoje vedomosti, zručnosti a odhodlanie. Taktiež chceme odstrániť vylúčenie týchto osôb a začlenenie ich z okraja spoločnosti do reálneho života.