O nás

Prvoradým hlavným cieľom spoločnosti je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania spoločensky prospešných služieb. Základným problémom, z ktorého vychádza náš podnikateľský zámer je zlepšiť životné podmienky obyvateľov v obci zvýšením zamestnanosti a poskytnutie zamestnania občanom , ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Fungovanie spoločnosti by malo viesť k rozvoju lokálnej zamestnanosti. Chceme byť pozitívnym vzorom v tejto oblasti a šíriť myšlienky sociálneho podnikania.
Našim dlhodobým podnikateľským zámerom je poskytovanie čo najkvalitnejších a prospešných komunálnych služieb miestnym obyvateľom, obci, okolitým obciam a iným podnikateľským subjektom. Budeme ponúkať služby v oblasti, ako je:
oprava miestnych rozhlasov a verejného osvetlenia;
zber, separácia a zhodnocovanie komunálneho odpadu;
vývoz fekálií;
vodoinštalatérske, údržbárske, elektroinštalatérske práce;
pomocné stavebné práce;
údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zainteresovanými osobami, ktoré sa budú podieľať na našom podnikateľskom zámere a budú mať z neho prospech sú predovšetkým obyvatelia obce, ale aj širšieho okolia, samotná obec, zamestnanci, subjekty verejného a tretieho sektora.